Κατηγορίες

About Us

Η Εταιρεία ΔΙΑΝΑ ΜΕΑΤ Α.Ε.  δραστηριοποιείται στο χώρο των κατεψυγμένων προϊόντων (κρέας, κυνήγι, ψάρια, θαλασσινά,

λαχανικά ) από το 1980. Η εταιρεία εδρεύει στην Π.Ραλλη 8 στην Αθήνα εντός των Ψυγείων Ευρώπης όπου και διαθέτουν τις κατάλληλες

εγκαταστάσεις για την Εισαγωγή, Εμπορία και Διανομή των προϊόντων που εμπορεύεται, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του πελατολογίου

της. Σήμερα, έχοντας ένα έμπειρο δυναμικό έτοιμο να ανταπεξέλθει στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του χώρου και διατηρώντας ένα

υψηλό επίπεδο ποιότητας, συνεχίζει να υπηρετεί, με συνέπεια και επαγγελματισμό, όλες τις ανάγκες της αγοράς.


Με εκτίμηση

ΔΙΑΝΑ ΜΕΑΤ Α.Ε.